27. října 2023

Příběhy zlínských vil – společné prohlídky Zikmundovy a Baťovy vily 11. 11. a 2. 12. 2023

Dvě ikonické vily ve Zlíně, Zikmundova vila a Baťova vila, se poprvé spojují, aby společně nabídly návštěvníkům jedinečný zážitek. Zájemci tak mohou ve dvou vybraných podzimních termínech nahlédnout do obou těchto architektonických a historických skvostů.

Zikmundova vila, pojmenovaná po světoznámém cestovateli Miroslavu Zikmundovi, zůstává symbolem funkcionalistické architektury a modernismu. Baťova vila, nositelka jména zakladatele stejnojmenného obuvnického imperia, je příkladem funkčního minimalismu a stále přitahuje pozornost díky svému revolučnímu designu. Společná prohlídka obou vil umožní návštěvníkům nahlédnout do těchto dvou odlišných, ale nesmírně významných domů v jeden den a porozumět jejich historii a odkazu.

„Je skvělé, že se podařilo propojit vily takových významných osobností, jakými bezesporu Tomáš Baťa i Miroslav Zikmund jsou. Oba tito muži dokázali neuvěřitelné věci, stali se úspěšnými v celosvětovém měřítku, nemluvě o tom, že jsou už navždy pevně spjati se Zlínem. A stejně, jako jsou inspirativní jejich životy, inspiraci najdeme na každém kroku právě i v jejich vilách,“ prozradila Gabriela Končitíková, ředitelka Nadace Tomáše Bati.

První tři podzimní prohlídky jsou naplánovány na sobotu 11. listopadu, další tři prohlídky pak budou následovat v sobotu 2. prosince. Každá prohlídka bude zahrnovat průvodce v každé vile zvlášť, který přiblíží jejich historii, život, architekturu a význam obou vil v kontextu doby.

„Jsem nesmírně ráda, že se nám podařilo s Nadací Tomáše Bati naleznout optimální časy prohlídek tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a návštěvníci tak měli prostor pro pohodlný přesun mezi jednotlivými vilami,“ informovala ředitelka Nadačního fondu Zikmundova vila Dagmar Výlupková. Zároveň dodala, že s ohledem na omezenou kapacitu kombinovaných prohlídek v počtu 14 osob je třeba si předem zakoupit platnou vstupenku.

Oba vybrané sobotní termíny (11.11. a 2.12.) nabízejí časy kombinované prohlídky následovně:

09.00 Zikmundova vila + 10:30 Baťova vila

10.30 Baťova vila + 12.00 Zikmundova vila

12.00 Baťova vila + 13:30 Zikmundova vila

Délka komentovaných prohlídek je cca 150 minut (60 minut v každé vile + 30 minut na pohodlný přesun mezi vilami). Vstupenky lze zakoupit pouze na našich stránkách v sekci Prohlídka vily v hodnotě 850 Kč/os. Bližší informace na tel.: +420 774 411 273 nebo prostřednictvím emailu prohlidky@zikmundovavila.cz.

Místo konání :
Zikmundova a Baťova vila

Chcete dostávat zprávy o dění v Zikmundově vile?

  Otevírací doba

  Areál Zikmundovy vily je přístupný v čase vypsaných prohlídek nebo v době konání veřejných akcí, a to pouze pro osoby s platnou vstupenkou. Tu lze zakoupit výhradně online na těchto stránkách (neplatí u událostí, kde je uveden volný vstup).

  Areál Zikmundovy vily

  Kontaktní formulář

   * povinné údaje