V roce 2022 jsme získali pro rozjezd činnosti podporu Fondů EHP. Díky výzvě Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví z programu Kultura tak od května téhož roku realizujeme dvouletý projekt Zikmundova vila – brána do světa. Cílem projektu je příprava kulturní památky na zpřístupnění veřejnosti i samotné zahájení programu. Ten tvoří například komentované prohlídky, besedy nebo výstavy.

Partnery projektu jsou norské Muzeum Kon-Tiki a Technologické inovační centrum Zlín.

 

Přehled dosud realizovaných projektových aktivit:

  • zajistili jsme pravidelnou péči o vilu i zahradu
  • vytvořili jsme webové stránky
  • v roce 2022 jsme se zapojili do Zlín Film Festivalu, Zlín design Weeku, projektu Z nohy na nohu, výstavy Takoví jsme byli? 2
  • zahájili jsme cyklus besed „Setkání na koži”. (Záznamy průběžně publikujeme na našem YouTube profilu.)
  • pořídili jsme portfolio propagačních fotografií kulturní památky
  • provedli jsme inventarizaci knižního fondu a sbírkových předmětů, jejich fotodokumentaci
  • zpracovali jsme provozní model vily,  napsali scénář prohlídek, zajistili průvodce a zahájili komentované prohlídky pro veřejnost

Výčet postupně doplňujeme.