20. května 2022

Zikmundova vila se za přispění Fondů EHP otevře veřejnosti ještě letos

Kredit: Onomono Photography
Kredit: Onomono Photography

Nadační fond Zikmundova vila získal pro svou činnost podporu Fondů EHP ve výši 3,5 milionu korun. Oceněný projekt, jehož partnerem je norské Muzeum Kon-Tiki a zlínské Technologické inovační centrum Zlín, odstartoval v květnu letošního roku a probíhat bude až do dubna 2024. Jeho náplní je rozjezd kulturního programu a zpřístupnění památky veřejnosti. První prohlídky pro veřejnost se uskuteční už v září 2022.

„Miroslav Zikmund považoval za svůj životní úkol otevírat svět lidem. A našim úkolem je teď oplátkou otevřít jeho dům světu. Díky podpoře Fondů EHP můžeme tento krok realizovat už letos, a navíc ve spolupráci s renomovanými partnery,“ uvedl Čestmír Vančura, předseda Nadačního fondu Zikmundova vila, a dodal: „Lidé se tak budou moci seznámit s domovem Miroslava Zikmunda, ale i s osobností Thora Heyerdahla, o jehož odkaz se stará náš partner, Muzeum Kon-Tiki. Věřím, že z této společnosti by měl Mirek radost.“

Propojení Zikmunda a Hanzelky s norským cestovatelem Heyerdahlem se nabízí. V roce 1947, kdy se Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund vydali na objevitelskou cestu po Africe a Jižní Americe, zahájil Thor Heyerdahl vlastní expedici Kon-Tiki, aby světu ukázal, že národy Polynésie a Jižní Ameriky byly v prehistorických dobách propojeny. Tím začala jeho celoživotní snaha cestovat po světě s cílem porozumět jiným kulturám. „Obě výpravy měly společný, vedlejší cíl: sblížit lidi tím, že nám přinesou příběhy ze svých cest,” sděluje Liv Heyerdahlová, vnučka cestovatele Heyerdahla a ředitelka Muzea Kon-Tiki. „Je pro nás ctí, že můžeme zahájit spolupráci a přátelství s Nadačním fondem Zikmundova vila. Podělíme se o své příběhy s našimi komunitami a sblížíme se. Nechť se cesta rozběhne,” přeje projektu štěstí Heyerdahlová.

Právě spolupráci se zkušeným a podobně zaměřeným norským partnerem považuje Lenka Šlitrová z Ministerstva financí ČR, které je zprostředkovatelem grantu, za silnou stránku projektu: „Díky tomuto česko-norskému partnerství bude možné propojit myšlenky, objevy a osobnosti cestovatelů Miroslava Zikmunda a Thora Heyerdhala a zachovat jejich odkaz i pro budoucí generace.“ Projekt s názvem Zikmundova vila – brána do světa byl vyhodnocen jako ambiciózní. Měl by tak podpořit rozšíření znalostí o celosvětově významné osobnosti Miroslava Zikmunda a přispět k dalšímu oživení a rozvoji zlínského regionu.

Získané finanční prostředky navýšené o desetiprocentní spoluúčast nadačního fondu pomohou stabilizovat chod, údržbu a propagaci vily. Přispějí také k podchycení správy vzácných sbírek z cest, které si Miroslav Zikmund ponechal v domě. Podpoří mezinárodní výměnu zkušeností v oblasti muzejnictví. Především ale umožní rychlejší zahájení kulturního programu určeného pro širokou veřejnost. V plánu jsou například výstavy o cestovatelské dvojici H+Z v Oslu a o Thoru Heyerdahlovi ve Zlíně, pravidelné měsíční besedy a také to, na co se fanoušci Miroslava Zikmunda i architektury nejvíce těší – komentované prohlídky.

„V rámci pilotního provozu počítáme s jedním prohlídkovým dnem v měsíci, kdy se ve vile vystřídají až čtyři skupiny vždy o šesti návštěvnících. Vstup bude, stejně jako např. ve vile Tugendhat, možný po rezervaci předem,“ vysvětlila Magdaléna Hladká, ředitelka Nadačního fondu Zikmundova vila, a zároveň doplnila, že smyslem projektu je právě otestovat nastavený režim fungování, jeho ekonomickou i personální náročnost. „Na základě těchto zkušeností budeme po ukončení projektu schopni určit provozní model vily pro budoucnost,“ uzavřela Hladká.

Kromě zmíněného Muzea Kon-Tiki je partnerem projektu i zlínské Technologické inovační centrum. Díky jeho zapojení se do vily, která nedisponuje bezbariérovým přístupem, budou moci podívat i osoby se sníženou pohyblivostí, a to prostřednictvím virtuální reality. Podle Lukáše Trčky, jednatele Technologického inovačního centra, je spolupráce na projektu virtuálního zpřístupnění Zikmundovy vily výzvou i splněným snem zároveň.

„Otevřít tento svatostánek všech cestovatelů a dobrodruhů prostřednictvím 3D prohlídky široké veřejnosti je příležitostí, kterou chceme uchopit v nejvýše dostupné kvalitě. Poznání umožněné touto technologií jsme doposud používali pro práci v kariérních tématech a průmyslových aplikacích,“ popsal Trčka a naznačil, že díky tomuto projektu rozšíří TIC portfolio realizací a věří, že bude inspirovat další vlastníky či provozovatele zajímavých objektů, které není možné snadno zpřístupnit veřejnosti k fyzické prohlídce, aby následovaly vzor Zikmundovy vily. „Přispíváme tak současně k naplňování nové identity Zlínské kraje – Kraje bez hranic,” dodal Trčka. Oporou v realizaci administrativní části projektu je pak nadačnímu fondu zlínská společnost Strojírenské inovační centrum.

Co jsou Fondy EHP?

Prostřednictvím Fondů EHP přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti státy Evropské unie. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy, včetně České republiky.

 

Chcete dostávat zprávy o dění v Zikmundově vile?

  Otevírací doba

  Areál Zikmundovy vily je přístupný v čase vypsaných prohlídek nebo v době konání veřejných akcí, a to pouze pro osoby s platnou vstupenkou. Tu lze zakoupit výhradně online na těchto stránkách (neplatí u událostí, kde je uveden volný vstup).

  Areál Zikmundovy vily

  Kontaktní formulář

   * povinné údaje