20. May 2022

Zikmundova vila se za přispění Fondů EHP otevře veřejnosti ještě letos

Kredit: Onomono Photography

Nadační fond Zikmundova vila získal pro svou činnost podporu Fondů EHP ve výši 3,5 milionu korun. Oceněný projekt, jehož partnerem je norské Muzeum Kon-Tiki a zlínské Technologické inovační centrum Zlín, odstartoval v květnu letošního roku a probíhat bude až do dubna 2024. Jeho náplní je rozjezd kulturního programu a zpřístupnění památky veřejnosti. První prohlídky pro veřejnost se uskuteční už v září 2022.

„Miroslav Zikmund považoval za svůj životní úkol otevírat svět lidem. A našim úkolem je teď oplátkou otevřít jeho dům světu. Díky podpoře Fondů EHP můžeme tento krok realizovat už letos, a navíc ve spolupráci s renomovanými partnery,“ uvedl Čestmír Vančura, předseda Nadačního fondu Zikmundova vila, a dodal: „Lidé se tak budou moci seznámit s domovem Miroslava Zikmunda, ale i s osobností Thora Heyerdahla, o jehož odkaz se stará náš partner, Muzeum Kon-Tiki. Věřím, že z této společnosti by měl Mirek radost.“

Propojení Zikmunda a Hanzelky s norským cestovatelem Heyerdahlem se nabízí. V roce 1947, kdy se Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund vydali na objevitelskou cestu po Africe a Jižní Americe, zahájil Thor Heyerdahl vlastní expedici Kon-Tiki, aby světu ukázal, že národy Polynésie a Jižní Ameriky byly v prehistorických dobách propojeny. Tím začala jeho celoživotní snaha cestovat po světě s cílem porozumět jiným kulturám. „Obě výpravy měly společný, vedlejší cíl: sblížit lidi tím, že nám přinesou příběhy ze svých cest,” sděluje Liv Heyerdahlová, vnučka cestovatele Heyerdahla a ředitelka Muzea Kon-Tiki. „Je pro nás ctí, že můžeme zahájit spolupráci a přátelství s Nadačním fondem Zikmundova vila. Podělíme se o své příběhy s našimi komunitami a sblížíme se. Nechť se cesta rozběhne,” přeje projektu štěstí Heyerdahlová.

Právě spolupráci se zkušeným a podobně zaměřeným norským partnerem považuje Lenka Šlitrová z Ministerstva financí ČR, které je zprostředkovatelem grantu, za silnou stránku projektu: „Díky tomuto česko-norskému partnerství bude možné propojit myšlenky, objevy a osobnosti cestovatelů Miroslava Zikmunda a Thora Heyerdhala a zachovat jejich odkaz i pro budoucí generace.“ Projekt s názvem Zikmundova vila – brána do světa byl vyhodnocen jako ambiciózní. Měl by tak podpořit rozšíření znalostí o celosvětově významné osobnosti Miroslava Zikmunda a přispět k dalšímu oživení a rozvoji zlínského regionu.

Získané finanční prostředky navýšené o desetiprocentní spoluúčast nadačního fondu pomohou stabilizovat chod, údržbu a propagaci vily. Přispějí také k podchycení správy vzácných sbírek z cest, které si Miroslav Zikmund ponechal v domě. Podpoří mezinárodní výměnu zkušeností v oblasti muzejnictví. Především ale umožní rychlejší zahájení kulturního programu určeného pro širokou veřejnost. V plánu jsou například výstavy o cestovatelské dvojici H+Z v Oslu a o Thoru Heyerdahlovi ve Zlíně, pravidelné měsíční besedy a také to, na co se fanoušci Miroslava Zikmunda i architektury nejvíce těší – komentované prohlídky.

„V rámci pilotního provozu počítáme s jedním prohlídkovým dnem v měsíci, kdy se ve vile vystřídají až čtyři skupiny vždy o šesti návštěvnících. Vstup bude, stejně jako např. ve vile Tugendhat, možný po rezervaci předem,“ vysvětlila Magdaléna Hladká, ředitelka Nadačního fondu Zikmundova vila, a zároveň doplnila, že smyslem projektu je právě otestovat nastavený režim fungování, jeho ekonomickou i personální náročnost. „Na základě těchto zkušeností budeme po ukončení projektu schopni určit provozní model vily pro budoucnost,“ uzavřela Hladká.

Kromě zmíněného Muzea Kon-Tiki je partnerem projektu i zlínské Technologické inovační centrum. Díky jeho zapojení se do vily, která nedisponuje bezbariérovým přístupem, budou moci podívat i osoby se sníženou pohyblivostí, a to prostřednictvím virtuální reality. Podle Lukáše Trčky, jednatele Technologického inovačního centra, je spolupráce na projektu virtuálního zpřístupnění Zikmundovy vily výzvou i splněným snem zároveň.

„Otevřít tento svatostánek všech cestovatelů a dobrodruhů prostřednictvím 3D prohlídky široké veřejnosti je příležitostí, kterou chceme uchopit v nejvýše dostupné kvalitě. Poznání umožněné touto technologií jsme doposud používali pro práci v kariérních tématech a průmyslových aplikacích,“ popsal Trčka a naznačil, že díky tomuto projektu rozšíří TIC portfolio realizací a věří, že bude inspirovat další vlastníky či provozovatele zajímavých objektů, které není možné snadno zpřístupnit veřejnosti k fyzické prohlídce, aby následovaly vzor Zikmundovy vily. „Přispíváme tak současně k naplňování nové identity Zlínské kraje – Kraje bez hranic,” dodal Trčka. Oporou v realizaci administrativní části projektu je pak nadačnímu fondu zlínská společnost Strojírenské inovační centrum.

Co jsou Fondy EHP?

Prostřednictvím Fondů EHP přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti státy Evropské unie. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy, včetně České republiky.

Do you want to receive news about the events in Zikmund's villa?

  Opening hours

  The grounds of Zikmund's Villa are accessible during scheduled tours or during public events, and only for persons with a valid ticket. This can only be purchased online on these pages (does not apply to events where free entry is listed).

  Area of Zikmund's villa

  Contact form

   * required fields