10. October 2022

„Hanba – lež.” Zlínská politická scéna za první republiky. Od konfliktů k jednotě. (Přednáška 26. 10. 2022)

David Valůšek, ředitel MZA SOkA Zlín (zdroj: osobní archiv)

Prvorepublikový Zlín je obecně vnímán jako dynamické, moderní město formované úspěšným baťovským podnikáním. Na dobových fotografiích ze 30. let 20. století vidíme město plné energického ruchu a spokojených obyvatel. Naproti tomu 20. léta jsou ve znamení mnoha vyhrocených konfliktů mezi Tomášem Baťou a dalšími politickými hráči ve městě. Přednáška historika Davida Valůška přiblíží, co hýbalo tehdejším Zlínem a jak se postupně proměňovala jeho politická atmosféra.

Akce se koná s podporou Fondů EHP 2014–2021, budou z ní pořizovány fotografie.

 

Do you want to receive news about the events in Zikmund's villa?

  Opening hours

  The grounds of Zikmund's Villa are accessible during scheduled tours or during public events, and only for persons with a valid ticket. This can only be purchased online on these pages (does not apply to events where free entry is listed).

  Area of Zikmund's villa

  Contact form

   * required fields